Privacy verklaring

Mediavormgever Jelmer van Til, gevestigd aan Veldbeemdgras 46, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.jelmevantil.nl
Veldbeemdgras 46
0611989188

Persoonsgegevens die wij verwerken
Mediavormgever Jelmer van Til verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Mogelijk persoonlijke identificatie doormiddel van videografie en fotografie

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@jelmervantil.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Mediavormgever Jelmer van Til verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Mediavormgever Jelmer van Til verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Fotografie en videografie

Foto’s en video beelden waarin mensen te identificeren zijn vallen onder persoonsgegevens. In opdracht van een opdrachtgever (bijvoorbeeld: een bruidspaar) maak ik beelden. Ik verwerk deze beelden uitsluitend als journalistieke, academische, artistieke of literaire uitdrukking. Ik maak gebruik van de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’ en ik sommige gevallen maak ik gebruik van de grondslag ‘toestemming’. De beelden komen in persoon bezit van de opdrachtgever of worden door mij openbaar gemaakt. Bijvoorbeeld op mijn website of social media. 

Je kunt je beroepen op het portretrecht als ik niet in opdracht van jou een portret publiceer dat inbreuk doet op jouw privéleven. We kunnen dan samen en belangenafweging maken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Mediavormgever Jelmer van Til bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Naam, adres en woonplaats (NAW) gegevens > 7 jaar > Wettelijke verplichting belastingdienst
Contact gegevens > 10 jaar > Om duurzame relaties te bewerkstelligen bewaren wij uw contactgegevens zoals aangegeven.

Het termijn van de bewaring gaat in vanaf het moment dat je ons de gegevens verstrekt.

Delen van persoonsgegevens met derden 

Mediavormgever Jelmer van Til verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Mediavormgever Jelmer van Til blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Mediavormgever Jelmer van Til gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Mediavormgever Jelmer van Til gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht per categorie:

Statistieken: 

Bron: Googly Analytics
Naam: _ga
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 24 maanden

Bron: Googly Analytics
Naam: _gat
Functie: Meet verzoeksnelheden op de website
Bewaartermijn: 1 dag

Bron: Googly Analytics
Naam: _gid
Functie: Analyseert hoe de bezoeker de website gebruikt
Bewaartermijn: 1 dag

Bron: Googly Analytics
Naam: collect
Functie: Analyseert op welk soort apparaat de website wordt bekeken en volgt bezoekers langs verschillende apparaten en marketing kanalen. 
Bewaartermijn: 1 sessie (tot u de browser afsluit)

Marketing

Bron: YouTube
Naam: GPS
Functie: Registreert GPS locatie
Bewaartermijn: 1 dag

Bron: doubleclick.net
Naam: IDE
Functie: Gebruikt Google DoubleClick om de acties van gebruikers te registreren en rapporteren nadat op een advertentie is geklikt. (we adverteren echter niet, en hebben geen Google Tagmanager geïnstalleerd. ) 
Bewaartermijn: 12 maanden

Bron: YouTube
Naam: PREF
Functie: Registreert middels een unieke ID hoe bezoekers YouTube video’s gebruiken op verschillende websites. Google gebruikt deze informatie.
Bewaartermijn: 8 maanden

Bron: doubleclick.net
Naam: r/collect
Functie: Stuurt informatie over hoe de gebruiker het apparaat gebruikt en stuurt dit naar Google Analytics. Het houdt verschillende apparaten en marketing kanalen in de gaten.
Bewaartermijn: 1 sessie (tot u de browser afsluit)

Bron: doubleclick.net
Naam: r/collect
Functie: Controleert of de gebruiker’s browser cookies ondersteund. 
Bewaartermijn: 1 dag

Bron: YouTube
Naam: VISITOR_INFO1_LIVE
Functie: Maakt een inschatting van de bandbreedte van gebruikers op pagina’s met geïntegreerde YouTube video’s. 
Bewaartermijn: 179 dagen

Bron: YouTube
Naam: YSC
Functie: Registreert een unieke ID om bij te houden welke YouTube video de gebruiker al heeft gezien.
Bewaartermijn: 1 sessie (tot u de browser afsluit)

Bron: YouTube
Naam: yt.innertube::nextld
Functie: Registreert een unieke ID om bij te houden welke YouTube video de gebruiker al heeft gezien.
Bewaartermijn: persistent

Bron: YouTube
Naam: yt.innertube::requests
Functie: Registreert een unieke ID om bij te houden welke YouTube video de gebruiker al heeft gezien.
Bewaartermijn: persistent

Bron: YouTube
Naam: yt-player-headers-readable
Functie: In afwachting
Bewaartermijn: persistent 

Bron: YouTube
Naam: yt-player-two-stage-token
Functie: In afwachting
Bewaartermijn: persistent

Bron: YouTube
Naam: yt-remote-cast-installed
Functie: Bewaart de voorkeuren ingesteld in de videospeler van ingevoegde YouTube video’s
Bewaartermijn: 1 sessie (tot u de browser afsluit)

Bron: YouTube
Naam: yt-remote-connected-devices
Functie: Bewaart de voorkeuren ingesteld in de videospeler van ingevoegde YouTube video’s
Bewaartermijn: persistent

Bron: YouTube
Naam: yt-remote-device-id
Functie: Bewaart de voorkeuren ingesteld in de videospeler van ingevoegde YouTube video’s
Bewaartermijn: persistent

Bron: YouTube
Naam: yt-remote-fast-check-period
Functie: Bewaart de voorkeuren ingesteld in de videospeler van ingevoegde YouTube video’s
Bewaartermijn: 1 sessie 

Bron: YouTube
Naam: yt-remote-session-app
Functie: Bewaart de voorkeuren ingesteld in de videospeler van ingevoegde YouTube video’s
Bewaartermijn: 1 sessie

Bron: YouTube
Naam: yt-remote-session-name
Functie: Bewaart de voorkeuren ingesteld in de videospeler van ingevoegde YouTube video’s
Bewaartermijn: 1 sessie

Social Media
We delen en plaatsen beelden van evenementen of andere portfolio onderdelen op Social Media. Laat het ons weten, als je liever niet wilt dat wij beeldmateriaal van jou op social media posten, via één van de kanalen zoals hierboven onder het kopje “Contact” omschreven. Op het gebruik van beeldmateriaal door social media is het privacy statement van het betreffende social media platform van toepassing: Facebook, Twitter en LinkedIn.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Mediavormgever Jelmer van Til en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@jelmervantil.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Mediavormgever Jelmer van Til wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Mediavormgever Jelmer van Til neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@jelmervantil.nl. Mediavormgever Jelmer van Til heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk